MoRS BOUWSTUDIO

MORS bouwstudio opgericht in 2014, is een jong en energiek bedrijf dat hoofdzakelijk bezig is met Ontwerp & Bouw.
Duurzaam, functioneel, eerlijke en robuuste materialen zijn de kenmerken van onze bouwwijze en architectuur.
Heeft u een idee dat u vertaald wilt zien naar een concreet ontwerp dan realiseren wij dat via gesprekken, schetsen, CAD tekeningen en 3D impressies.
Tevens kunnen wij u met raad en daad bijstaan, geven wij advies en begeleiden wij het complete (bouw) project.
Door onze persoonlijke aanpak en creativiteit loodsen wij u door het labyrint der wetgeving; bouwen, verbouwen, renoveren, bouwfysica, herbestemming en aanvragen van vergunningen.

SJOERD MoRS

MORS Bouwstudio is opgericht door Sjoerd Mors. Sjoerd zoekt graag naar uitdagingen en een no nonsense oplossing, echter zonder concessies te doen aan kwaliteit.
Sjoerd is ook vaak te vinden in de restaurant keuken. Waar hij een deel van zijn creativiteit kan uiten. Net als in de bouw is de juiste combinatie (smaken) en de zoektocht naar balans datgene wat een gerecht (ontwerp) perfect maakt.
Als ontwerper en bouwkundige is hij niet beperkt tot enkel het tekenen van bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken. Zijn werk omvat ook de praktische begeleiding doorheen het proces op basis van de specifiek overeengekomen opdracht.
Sjoerd wilt de vertrouwenspersoon zijn die uw wensen op een creatieve manier omzet in werkelijkheid. Door te visualiseren en te denken vanuit verschillende creatieve invalshoeken , technische inzichten en altijd vanuit het gezonde verstand , creëert Sjoerd projecten welke alle aspecten van de hedendaagse bouwwijze en architectuur omhelzen.

MEER MoRS

MEER MORS net een tikkeltje anders of toch niet... Een initiatief van Sjoerd waar hij zich bezig houdt met de ontwerpstrategie permacultuur.
Met permacultuur willen we duurzame systemen ontwerpen op basis van ontwerpprincipes die ontleend zijn aan de natuur.
Momenteel zijn wij in de ontwikkelingsfase met diverse voedsel systemen die uitgebreid kunnen worden toegepast in het moderne stads tuinieren, het Urban Farming.

Wil je er meer over weten klik dan onder diensten op “MEER MoRS”

BOUW EN BEGELEIDING

Analyse & haalbaarheid

In een oriënterend en vrijblijvend gesprek nemen wij kennis van uw bouwplannen. Wij nemen uitgebreid nota van uw wensen en prioriteiten. Wij adviseren u op basis van onze technische kennis en bouwervaring. Wij bespreken de haalbaarheid van uw project in functie van het beschikbare budget en het tijdsbestek dat u voor ogen heeft. Het administratief luik waaronder vergunningsaanvraag, subsidie- en premieaanvragen wordt ruim bekeken.

Aanvragen offertes

Wij verzamelen de nodige gegevens aangevuld met plannen en foto's. Op basis hiervan en op basis van hun eigen opmetingen zullen streng geselecteerde aannemers offertes aanbieden. Wij controleren en vergelijken de afgeleverde offertes. Wij onderhandelen over de aangeboden prijs en bespreken deze uitvoerig met u.

Uitvoering werken

Bij aanvaarding van een offerte wordt er tussen u en de aannemer een aannemerscontract getekend. Dit contract wordt gecontroleerd door Mors Bouwstudio zodat wij altijd zicht hebben op wat u ondertekent. Op basis van de opgemaakte planning contacteren wij de aannemers. Wij zien toe op een correcte en vlotte afhandeling van de werkzaamheden.

Einde der werken

Na het einde van de werkzaamheden evalueren wij samen of de gemaakte afspraken nagekomen zijn en de werken naar behoren zijn uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van een beoordelingsrapport.

Bouwbesluit berekeningen

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient u, middels berekeningen, aan te tonen dat uw ontwerp voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Mors Bouwstudio maakt het u gemakkelijker door deze Bouwbesluitberekeningen voor u uit te voeren.

De volgende onderdelen kunnen wij voor uw toetsen:

• Oppervlakte toetsing (NEN 2580)
• Ventilatie berekeningen (NEN1087)
• Daglichtberekening (NEN 2057)

Permacultuur en Aquaponics

De laatste jaren zijn er nieuwe fenomenen ontstaan in Nederland op het gebied van kleinschalige productie van voedsel, waarbij de meeste aandacht naar stadslandbouw (Urban Farming) en permacultuur gaat. De biologische land- en tuinbouw krijgt veel kritiek te verduren en zo vreemd is dat niet: ook deze sector krijgt te maken met gecompliceerder regelgeving, industrialisatie en Monsanto.

Mors is in de veronderstelling dat in deze tijd het verstandig is voor iedereen om een beetje zelfvoorzienend te zijn. Dit kon door ruimtetekort zeer moeilijk zijn, maar met nieuwe technieken is het voor iedereen mogelijk om zijn eigen groente en fruit tuintje te beginnen, binnen of buiten.

Mors haalt inspiratie uit de natuur en de directe omgeving, ontwerpt en bouwt gezonde, duurzame, kleine en grote kweeksystemen die een natuurlijke groei en evolutie mogelijk maken waar water, voedsel en brandstof voor iedereen beschikbaar zijn.

Mors gaat hierbij uit van drie principes:

1. Zorg voor de aarde: Alle voedselsystemen moeten zichzelf permanent kunnen blijven onderhouden en ontwikkelen. Zonder een gezonde omgeving, de aarde, kunnen mensen niet gedijen
2. Zorg voor de mensen: mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun voortbestaan en vrijheid.
3. Deel het overschot: Op basis van eerlijk zullen we alles delen. Dus herinvesteren en hergebruik van de overschotten ten behoeve van punt 1 & 2.

MeerMors.nl

Projecten

PV14001

Ontwerp prijsvraag studenten studio

Deze studio bestaat uit 38 m2. Felle kleuren inschuifbaar bed, alles wat een student nodig heeft. Dit allemaal ontworpen in 3d en daarvan Visuals gemaakt.
klik voor foto's ›

TL14004

Visualisatie vakantie park

Voor een vakantie park in Tholen een plan gemaakt om een beeld te krijgen hoe de kavel gebruikt kan worden voor een vakantie park. Hierbij is het uitgangspunt een boerenhof. het ontwerp bestaat uit meerdere geschakelde woningen met eigen tuin.

MB15005

Verbouw serre

Voor een woning in de binnenstad van Middelburg is een serre ontworpen waarbij de stalen pui centraal staat. Door de stalen schuifpui wordt er een directe verbinding met de tuin gecreëerd. De stalen sier lijst maakt het ontwerp stoer en passend bij het gebruik van de stalen pui.

Top